Tyczenie Budynkow

Wytyczanie budynku (a ściślej tyczenie fundamentów domu) jest czynnością, która jako pierwsza zostaje ujęta w dzienniku budowy domu. Ten etap budowy jest kluczowy dla dalszych prac budowlanych.

Wznowienia Punktu

Wśród całej grupy usług geodezyjnych wskazać można kilka ich rodzajów. Różnią się one nie tylko koniecznością posiadania odmiennych uprawnień geodezyjnych, ceną bądź czasem realizacji.